Nyheter

 • FN-kafè - takk til alle som bidro til et flott resultat

  Høtten barnehage har samlet inn kr. 2310,- til årets TV aksjon «Nå er det hennes tur». Vi inviterte til kafe på FN dagen 24. oktober, dette i forbindelse med at vi har internasjonal uke i barnehagen. Takk til alle som kom og bidro til det flotte resultatet. I barnehagen har vi 11 nasjonaliteter representert – det er spennende og lærerikt. I forbindelse med den internasjonale uka – har vi også fokus på barnas rettigheter. Disse står i barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden, og er blitt en norsk lov.

  25.10.2019 14.26
 • FN-kafè

  FN-kafé torsdag 24.oktober kl. 14.00-15.45

  21.10.2019 14.37
 • Barnehagedagen 12. mars 2019

  Hvor er edderkoppen om vinteren? Hvorfor er snøen hvit? Hvilken lyd lager fisken? Hva synker og hva flyter? Velkommen til åpen dag i barnehagen 12. mars 2019 - fra klokken 1000 - 1400. Temaet i år er "Jeg lurer på"... Barnehagen ønsker å synliggjøre hvordan vi jobber med å ta vare på, og stimulere barnas nysgjerrighet.

  07.03.2019 11.38
 • FN kafe - takk til alle som bidro til et flott resultat.

  Høtten barnehage har samlet inn kr. 3010,- til årets TV aksjon «Mindre alene sammen». Vi inviterte til kafe på FN dagen 24. oktober, dette i forbindelse med at vi har internasjonal uke i barnehagen. Takk til alle som kom og bidro til det flotte resultatet. Ingen kan hjelpe alle – men alle kan hjelpe noen. I barnehagen har vi 11 nasjonaliteter representert – det er spennende og lærerikt. I forbindelse med den internasjonale uka – har vi også fokus på barnas rettigheter. Disse står i barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden, og er blitt en norsk lov.

  26.10.2018 15.03
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2, 3, 4 - og 5 åringer.

Det skal betales for barns opphold i barnehage ihht. de til enhver tid gjeldende nasjonale satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra 1. august 2019 er denne satt til kr. 3040,-