Priser pr. 01.01.21

En oversikt over priser fra prisregulativet for Måsøy kommune - gjeldene fra 01.01.21