Barnehagedagen på Hysebua

Her står det om rutinesituasjoner og aktiviteter gjennom barnehagedagen i Høtten barnehage. Personalet har utarbeidet det vi ønsker for de forskjellige situasjonene/aktivitetene og hvordan vi får det til (tiltak). Vi evaluerer jevnlig dokumentet.