Høtten barnehage

Høtten barnehage er en 4 avdelings- kommunal barnehage med barn i alderen 0-6 år. Avdelingene heter; Hysebua, Torskebua, Kveitebua og Seibua. Navnene har sin bakgrunn i at Havøysund er en fiskerikommune og vi ønsker å være en del av lokalmiljøet - og viser dette blant annet ved navnevalget på avdelingene. Barnehageåret 2018/19 har vi kun 3 avdelinger åpne, Torskebua bruker vi dette året som leke og grupperom.

Da barnehagen ble bygd i 1978 var det for to avdelinger, beregnet for barn i alderen 3-7 år. Behovet for flere barnehageplasser endret seg, og i 1998 åpnet det to nye avdelinger. Da ble også den gamle delen restaurert. Da gikk vi fra å hete Havøysund barnehage til Høtten barnehage.

Høtten barnehage har arealplass til 72 barnehageplasser - for barn mellom 1 og 6 år.  Avdelingene blir inndelt etter søkermassen, noe som gjør at det vil variere fra år til år hvilke avdelingsinndelinger vi har. Avdelingene er store, åpne og lyse. Vi har et fellesareal midt i bygget, hvor det er kjøkken og et fellesrom. Barnehagen har en flott beliggenhet i et boligområde, og nærmiljøet er en viktig del av barnehagehverdagen. Det er kort avstand til naturområder som bla. fjæra, fiskevann, myr, fjell, sykkelsti, skiløyper. I gangavstand fra barnehagen har vi også Havøysund skole med idrettshall, bibliotek, butikker og flere bedrifter som stiller seg positivt til et samarbeid med barnehagen.