Sykdom/helse

Smittefaren er stor i en barnehage, det er derfor viktig at barna holdes hjemme når det er sykt, og at barnehagen får beskjed ved smittsomme sykdommer! Hovedregel er at barn med feber holdes hjemme, men man må også vurdere hvorvidt barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det vil ha det bedre under hjemlige forhold. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene og avtale når barnet skal hentes. Man skal være symptomfri i 24 timer etter feber, diarè og oppkast før man er tilbake i barnehagen. Ved epidemi utvider vi til 48 timer.

 Tiltak ved smittsomme sykdommer

Syke barn i barnehage (folkehelseinstituttet)

Råd fra folkehelseinstituttet v/barns sykdom

Øyekatarr

Vannkopper

Falsk krupp

5 barnesykdom

 Brennkopper

Falsk krupp

Barnemark

Hånd, fot og munnsykdom

 

Vi ønsker i hovedsak å ikke ha ansvar for medisinering, med unntak av kroniske sykdommer og spesielle tilfeller. Det skal da lages egen skriftlig avtale.