Kosthold

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Maten i barnehagen - enten den er medbrakt eller tilberedt i barnehagen har stor betydning for barns utvikling og helse. Målet er et kosthold som er sunt og variert. Vi følger i hovedsak de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen.

Måltidene finner sted dag etter dag og gir gode muligheter for læring på mange områder. Et måltid handler om mye mer enn å få maten i seg. Måltidet betyr samhandling og fellesskap. Det er en del av dannelsen vår og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Som personale er vi også opptatte av hvordan vi påvirker barnas holdninger, kunnskaper, atferd og vaner. Vi skal være gode rollemodeller.  Barnehagen i samarbeid med hjemmet, er ikke bare med på å forme barnas kostvaner i dag- men også kostvanene barna vil ha når de blir eldre.

 Linker til tips om barn og kosthold: