Beredskapsplan for forebygging av vold og seksuelle overgrep i Høtten barnehage

Beredskapsplanen skal være et verktøy for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barnehagebarn.