Relasjonsplan

Satsingsområdet vårt for barnehageåret 17/18 er relasjonskompetanse. Vi har i den forbindelse laget en relasjonsplan - hvor vi bruker deler av ART som metode. Vi ønsker å ha en felles verdiplattform og felles praksis.