Handlingsplan mot mobbing 2020-21

"Handlingsplan mot mobbing" for Høtten barnehage er et arbeidsverktøy for personalet i barnehagen, for å systematisk jobbe for et godt psykososialt miljø for alle barn. "Handlingsplan mot mobbing" i Høtten barnehage blir ved nytt barnehageår gjennomgått og planen vil bli evaluert i januar 2021. Vi har egen plan for "Tiltak mot mobbing eller krenkende atferd" som er tilgjengelig for personalet.